top of page

Julaelva

Hanaelva

Den er ei sideelv til Julelva og er 20,4 kilometer lang. Elva har utspring på fjellet Nierravárri helt sørvest på Varangerhalvøya, og renner mot nord gjennom dalen Hana. Den løper sammen med Julelva rundt én kilometer før denne munner ut i Leirpollen i bygda Austertana.

bottom of page